Den hviskar om mycket ännu, denna jordremsa vid det mörka, rinnande vattnet.

Välkommen till Näsåker

EvenemangByalaget

Gamla Ådalen

Detta är Ådalen, stämningarnes ådal, laxens ådal, sagornas lund, sommardagens ådal med kärfhet i färgen, sommarnattens väna skönhet, då södra bergen äro violetta i gult och de norra i grönt och svart; högvattnets land med vatten i virflar och edor, lågvattnets, med slipade stenars hjässor i ljuset, vinterdagens dimmiga ådal – då forsen fräser som en jättekatt invid ditt öra.

– Ur Pelle Molins dikt

Om sidan och Byalaget Näsåkers Samverkan

Byalaget Näsåkers Samverkan är en förening där alla personer boende i byn Näsåker med omnejd är medlemmar. Föreningen arbetar för att Näsåker ska vara en bra plats att bo på och besöka.

Näsåker är en aktiv by där det händer mycket. Hemsidan har syftet att informera om Näsåker, vad som finns att göra i Näsåker, Byalagets arbete och all aktivitet som sker i Näsåker.

Stötta Byalagets verksamhet

Stötta Byalagets verksamhet

Vill du stötta Byalagets verksamhet kan du delta i någon av byalagets arbetsgrupper eller kontakta oss ang. initiativ som du vill driva. Du kan också stötta Byalaget finansiellt via swish och bankgiro.

Bankgironummer: 5015-6207

Swishnummer: 1235489703